Generalitaţi

Rezistenţă
Structură
Fixarea cosoroabei
Metode de îmbinare
Elemente de fixare
Rezistenţă

Structura acoperişului este realizată în mare parte din lemn. Sunt rare cazurile când aceasta se realizează din metal, acesta din urmă având costuri mai mari de achiziţie cât şi o greutate mai mare decât a lemnului. Elementul de bază de susţinere a acoperişului este căpriorul. Acesta are în general secţiune pătrată sau dreptunghiulară. Căpriorii se reazemă întotdeauna la capete, dar pot fi mai multe reazeme intermediare în cazul în care şarpanta are o deschidere mai mare. Reazemul căpriorul dinspre coamă poartă denumirea de pană de coamă iar cel de la celălalt capăt poartă denumirea de cosoroabă. Reazemele intermediare poartă denumirea de leagăne sau scaune iar necesitatea lor se calculează în urma unor calcule de rezistenţă.

Valori admisibile pentru diverse esenţe de lemn, îndrumătoare pentru calculul de rezistenţă
Material lemnos efort admisibil în lungul fibrei (kg/cm²)
Compresie
Întindere
Încovoiere
Forfecare
Molid, brad
100
70
100
20
Stejar, gorun, salcâm
132
110
167
43
Fag, mesteacăn, frasin
160
135
187
33


Informaţiile din tabel sunt cu titlu informativ, pe lângă rezistenţa lemnului avem nevoie de mai multe informaţii pentru a putea calcula corect rezistenţa: greutatea asterelei, contraşipci şi şipci, tipul de învelitoare folosit, greutatea zăpezi, vânt, etc, toate calculându-se pe mp. Cel mai bine este să beneficiaţi de consultanţa unei inginer specializat în astfel de calcule. Un factor important în rigidizarea şi creşterii rezistenţei la structura acoperişului sunt tipurile de îmbinare a structuri de lemn şi elementele de rigidizare a acesteia.