Generalitaţi

Rezistenţă
Structură
Fixarea cosoroabei
Metode de îmbinare
Elemente de fixare
Structură

De foarte multe când vine vorba de acoperişi şi structura acestuia avem impresia că se vorbeşte o altă limbă cu noi. Lucrurile nu sunt atât de complicate şi pentru a veni în sprijinul dumnevoastră vă detaliem în poze structura unui acoperiş şi posibilele părţi componente.

Mic dicţionar explicativ:
  • CĂPRIOR = Fiecare dintre bârnele încrucişate care fac parte din scheletul acoperişului unei case.
  • ŞARPANTĂ = Schelet format din piese de lemn, de metal sau de beton armat, care susţine învelitoarea unui acoperi (sau un alt element al unei construcţii) şi permite realizarea formei acestuia.
  • COAMĂ = Partea de deasupra, orizontală, a unui zid. Linie de intersecţie (orizontală sau oblică) a două versante de acoperiş.
  • COSOROABĂ = Fiecare dintre bârnele aşezate orizontal deasupra pereţilor casei în lungul acoperişului, pentru a susţine căpriorii.
  • PAZIE = Scândură (ornamentală) aşezată vertical la capătul din afară al căpriorilor unui acoperiş cu streaşină pentru a ascunde capetele acestora.
  • SACEAC = Parte componentă a unei case, lată de 2-3 palme, care se află între calcan şi streaşina casei