Coş de fum
- lucrare efectuată de: Nicolae Helerea
Un rol foarte important în încălzirea spaţiilor locative cu surse de încălzire care folosesc combustibili solizi său lichizi o au coşurile de fum. Rolul coşului este acela de a evacua gazul de fum în exteriorul spaţiului locativ, acest lucru se numeşte în limbaj popular "coş care trage" iar ştiinţific "tiraj", ce rezultă din diferenţa de presiune între punctul de intrare a gazelor în coş şi partea superioară a coşului de evacuare peste acoperiş. Un coş reprezintă motorul sistemului de încălzire.

Dimensionarea coşului se face în funcţie de caracteristicile sursei de căldură căruia îi este destinat şi a clădirii în care este construit.

Pentru stabilirea înălţimii coşului recomand să consultaţi un coşar local. Nu se recomandă folosirea aceluiaşi coş de fum pentru mai multe surse de căldură dacă acesta nu este prevăzut cu mai multe fumuri.
poza  Scule necesare.
Adezivi necesari şi modul de preparare.
Calculator reţetă betoane

1) Dimensiuni:
Gaura de trecere prin plafon de la un etaj la altul: 20 cm;
Hornul la exterior: 50 cm;
Hornul la interior: 25 cm;
2) Înainte de începerea zidiri coşului vom avea grijă să ţinem cărămizile scufundate în apă timp de 10 min, în acest fel cărămizile se vor sătura de apă şi nu vor absorbii apa din adeziv, lucru care ar duce la uscarea rapidă a acestuia şi ar compromite aderenţa, apărând totodată şi crăpături în structura lui.
Coşul va fi construit la etaj, deasupra unei intersecţii de ziduri, baza coşului fiind placa de beton de peste parter.
  poza
poza  3) Aşezăm un strat de maxim 1,5 cm de adeziv pe placă, iar deasupra aşezăm cărămizile formând un cadru. Avem grijă să verificăm unghiurile cu un echer, iar planurile orizontal/vertical cu o nivelă cu bulă. Ţesătura cărămizilor pentru formarea zidului trebuie să nu fie continuă. Rosturile verticale a rândurilor nu trebuie să se intersecteze. Dacă s-ar zidi prin intersectarea rosturile verticale rezistenţa zidului ar fi mult mai mică iar apariţia fisurilor ar fi favorizată. Pentru a înţelege mai uşor studiaţi dispunerea cărămizilor în poză.
4) Continuăm dispunerea cărămizilor pe cadru, formând astfel coşul. Zidiţi îngrijit, finisaţi şi curăţaţi rosturile la interior. Acest lucru nu va permite înfundarea coşului într-un timp scurt şi de asemenea curăţarea coşului se va face mai uşor, fără ca uneltele coşarului să se prindă în colţuri (resturi) de mortar.
Info: Rosturile de mortar orizontale vor avea între 1,2 - 1,5 cm iar cele verticale 1 cm. Întreruperea lucrului se va face întotdeauna pe un rând terminat. Rosturile verticale ale ultimului rând se vor umple la reluarea lucrului odată cu aşezarea unui nou rând.
  poza
poza  5) În această poză se poate observa că la partea din spate s-a folosit intermitent cărămizi tăiate pe lungime după dimensiunea cantului. Acest lucru va permite integrarea coşului în cadrul pereţilor construiţi la casă. Adică peretele când va fi ridicat pe lângă coş se va integra în coş fixând astfel coşul.
6) Detaliu.  poza
poza  7) Ultima nişă lăsată în coş a fost prevăzută pentru centura de beton care va fi turnată peste ziduri. Acesta va fixă şi coşul de fum.
8) Finisarea rosturilor are un rol foarte important, acest lucru se realizează la aproximativ 2 ore (dacă la periere mortarul nu se prinde de perie înseamnă că este momentul ideal) de la zidire. În acest scop cu o perie de sârme se curăţă rosturile pe o adâncime de 3-5 m, se nivelează cu o pensulă înmuiată în apă, această etapă are rolul de a astupa eventualele fisuri. La final se şterge cărămidă cu un burete înmuiat în apă.

Sfat: Curăţarea coşului se va face din an în an în cazul folosirii lui în mod intens.
  poza
poza  9) Coşul fiind ridicat la înălţimea dorită urmează să-i facem un acoperiş împotriva intemperiilor. În acest sens vom tăia 6 cărămizi în jumătate pe care le vom zidi, câte 3 pe fiecare colţ.
10) Dintr-o placă de piatră de 4 cm grosime vom confecţiona acoperişul. Îl vom confecţiona în aşa fel încât cele patru laturi ale lui să depăşească marginile coşului cu 4 cm. În cele 4 colţuri ale plăci de piatră, acolo unde va exista contact între cărămidă şi piatră creăm nişte şanţuri mici cu un flex în care montăm un disc diamantat. Aşezăm adeziv pe cărămizi şi fixăm acoperişul de piatră.  poza
poza  Sfârşit.

Nu uitaţi, dacă coşul nu este curat Moş Crăciun nu va putea să vă aducă darurile dorite...