Dicţionar
- schiţe şi texte: Daniel Morlova
De multe ori când specialiştii vorbesc între ei folosesc termeni pe care nu îi înţelegem şi avem impresia să vorbesc altă limbă. În micul dicţionar de mai jos veţi găsi termeni tehnici folosiţi în construcţia caselor şi nu numai. Suntem convinşi că ne vom înţelege mai uşor dacă vorbim "aceiaşi" limbă. Pentru a fi şi mai expliciţi venim în sprijinul dumneavoastră şi cu poze exemplificatoare.

Cuvânt Explicaţie Exemplu
Bulumac Stâlp de susţinere sau grindă de lemn care se întrebuinţează la case, la porţi, la spaliere de vii etc.
Bârnă Trunchi de copac (cojit şi făţuit cu barda) folosit în construcţii.
Căprior

1. Fiecare dintre bârnele încrucişate care fac parte din scheletul acoperişului unei case.

2. Fiecare dintre lemnele care formează suportul pe care se aşază scândurile patului, platforma zidarului etc.

Cercevea Cadru în care este fixat geamul la o fereastră sau la o uşă lemnăria (în formă de cruce) din mijlocul ferestrei, în care sunt montate geamurile.
Cremonă Dispozitiv metalic folosit pentru închiderea unei ferestre sau a unei uşi, construit din două vergele dispuse în prelungire şi acţionate cu ajutorul unui mâner
Dulap

Scândură de dimensiuni diferite, în general au profil pătrat sau dreptunghiular

Fronton

1. element arhitectonic format dintr-o cornişă de formă curbă sau triunghiulară, deasupra intrării principale a unui edificiu.

2. element arhitectural decorativ deasupra unei porţi ieşinde a construcţiei, a uşilor, ferestrelor etc.

Grindă Element de construcţie din lemn, oţel, beton armat etc., cu lungimea mare în raport cu celelalte dimensiuni, folosit de obicei la asigurarea rezistenţei unei construcţii
Riglă Piesă de lemn groasă şi lată, folosită în construcţii. Se găseşte şi utilizează în diverse dimensiuni.
Stâlp Lemn lung şi gros, de obicei cioplit şi fixat în pământ, care serveşte pentru a susţine ceva; element masiv de construcsie, cu lungimea mare în raport cu dimensiunile secsiunii, confecţionat din lemn, din metal, din beton armat etc., care serveşte la susţinerea unei clădiri, a unei instalaţii, a unui pod, a liniilor electrice aeriene, a antenelor etc.
Şarpantă Schelet format din piese de lemn, de metal sau de beton armat, care susţine învelitoarea unui acoperit (sau un alt element al unei construcţii) şi permite realizarea formei acestuia.
Traversă Grindă de fier, de lemn, de beton armat etc., aşezată transversal pe axa longitudinală a unei construcţii sau a unui sistem tehnic şi folosită ca piesă de rezistenţă la construirea scheletului unei clădiri, al unui pod, al unei maşini etc.