Pădurea în antichitate
Pădurea în epoca modernă (1781-1918)
Pădurea contemporană (1919-1974)
Despre fierăstraiele mecanice
Pădurea şi toponimia
Pădurea contemporană (1919-1974)

Statistică: 1929 în România statistica spunea că aveam 7.134.200 hectare de pădure din care:

 • 2.053.691 hectare aparţineau statului;
 • 1.921.530 particularilor, dar administrate de stat;
 • 217.880 comunelor şi stabilimentelor publice;
 • 2.941.099 proprietarilor particulari cu administraţie proprie.

Pe provincii istorice suprafeţele se repartizau astfel:

 • Transilvania - 3.534.621 hectare;
 • vechiul regat (Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea) - 2.885.692 hectare;
 • Bucovina - 494.694 hectare;
 • Basarabia - 219.193 hectare.

Cifrele însă nu exprima realitatea, la momentul publicării statisticii (1931) anumite zone au fost defrişate sau au suferit degradări.
Statistica pe esenţe din aceiaşi perioadă:

 • răşinoase - 1.614.719 hectare;
 • fag - 2.452.751 hectare;
 • stejar mare - 1.548.774 hectare;
 • ulm, frasin - 84.901 hectare;
 • foioase tari - 459.387 hectare;
 • foioase lemn moale - 287.943 hectare.


Total: 6.448.475 de hectare, deci o diferenţă în minus faţă de totalul forestier, indicat de aceeaşi statistică, de 685.725 de hectare.
O altă statistică menţionează (25 aprilie 1930) că existau păduri în suprafaţă de 6.486.471 hectare. A treia statistică, aceea a Anuarului Statistic pe 1972 care consideră "fondul forestier total", ca fiind de 6.476.000 de hectare în 1938, de 6.487.000 în 1948 şi de 6.313.000 în 1971, arătând deci o scădere 163.000 de hectare, în timp de 33 de ani. Există totuşi o deosebire între "fondul forestier" şi "suprafaţa pădurilor", această suprafaţă trecând de la 5.955.000 hectare în 1938 la 5.897.000 hectare în 1971, deci o scădere de 58.000 de hectare în acelaşi interval de 33 de ani.
La 1 decembrie 1918 - unirea cu Transilvania - suprafaţa pădurilor era de 7.248.985 hectare, reprezentând 24.5% din suprafaţa totală a ţării, şi căîn 1938 pădurile reprezentau numai 5.955.000 hectare, rezultă că în acest interval de 20 de ani pădurile s-au micşorat cu 1.283.985 de hectare.

***


Sursa: Istoria Pădurii Româneşti - Constantin C. Giurescu