Pădurea în antichitate
Pădurea în epoca modernă (1781-1918)
Pădurea contemporană (1919-1974)
Despre fierăstraiele mecanice
Pădurea şi toponimia
Despre fierăstraiele mecanice

Ştiri documentare despre fierăstraiele mecanice, mişcate de puterea apei n-avem înainte de secolul XVI-lea, ceea ce însă nu exclude întrebuinţarea lor şi în secolul sau secolele anterioare, în special în Transilvania, care se pare că a avut o dezvoltare mai mare decât Moldova şi Ţara Românească. În baza celor spuse stă un document scris la 19 mai 1559, din socotelile Braşovului, în care se arăta că s-au trimis lui Alexandru Lăpuşneanu doi oameni din Săcele pentru ai instala un fierăstrău. Urmează o a doua ştire din 30 noiembrie 1560, din aceleaşi socoteli braşovene, în care se relatează că "Michael Pauli" (după nume un sas) care, la cererea aceluiaşi Lăpuşneanu, i-a instalat fierăstraie. În sfârşit cea dea treia ştire, din 16 decembrie 1560 şi în urma repetatelor cereri ale lui Lăpuşneanu, judele Braşovului a dispus să se facă toate "instrumentele" necesare pentru 8 fierăstraie. Tot în acea perioadă constatăm "mori de scânduri" adică fierăstraie mecanice pe mai multe domenii în Transilvania, ca, de pildă, pe domeniul Branului, precum şi la Tohani şi Zărneşti.

***

Termenul de "fierăstrău", popular, "herăstrău", derivă, după afirmaţiile lingviştilor, dintr-un maghiar "fürészo" care are la baza maghiarul fürész, cu acelaşi înţeles ca termenul român. Observăm însă că din fürész avem în limba română din Transilvania "fireaz"-ul, cu exact acelaşi înţeles. De ce s-a format şi un al doilea termen românesc "fierăstrău", diferit de fireaz? Pe de altă parte, mai există în limba română un alt termen de specialitate, joagăr, derivând din săsescul "Zager" (în germană Säger), cu înţeles dublu:
  • fierăstrău mare, de mână, mişcat de doi oameni, pentru tăişul buştenilor sau lemnelor metri;
  • fierăstrău mişcat de ape.
***

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vechile fierăstraie mecanice mişcate de şuvoiul apei, încep să fie înlocuite cu fierăstraie moderne, mişcate de motoare cu abur. Cu ele începe o nouă fază, în exploatarea pădurilor.



Sursa: Istoria Pădurii Româneşti - Constantin C. Giurescu